MILJØ BEVISST

MILJØ BEVISST

Vi er ansvarlig ikke bare for kvaliteten på produktene vi produserer, men også innvirkningen prosessene våre har på miljøet.

For å beskytte vårt miljø vi:

  1. redusere luftforurensning ved å implementere renere produksjons tilnærming;
  2. redusere biprodukt avfall og utslipp;
  3. optimalisere bruken av råvarer og energi;
  4. håndtere påvirkningen vårt materiale har på miljøet;
  5. resirkulere og kvitte deg med alt avfall riktig;
  6. måle og revidere våre miljømessige fotavtrykk sikte på å senke den;
  7. prioritere leverandører som er like miljømessig bevisste.

Vi nå for disse målene sammen. Våre teammedlemmer så vel som våre partnere oppfordres til å følge disse prinsippene i fellesskap.