FORPLIKTET TIL KVALITET

FORPLIKTET TIL KVALITET

Vi arbeider målbevisst og utrettelig for å sikre kvaliteten på våre produkter, som til gjengjeld gir en økende ordremengde og en voksende kundeliste.

For å sikre kvaliteten på våre tjenester og produkter vi:

  1. fremme personlig ansvar på arbeidsplassen;
  2. investere i formell læring og ferdighetstrening;
  3. skape et pleie- og produktivitetsfremmende arbeidsmiljø;
  4. oppmuntre til lederskap og personlig målsetting;
  5. gi midler til å implementere ideer og løsninger;
  6. Base kompensasjon på ytelse og produktkvalitet;
  7. effektivisere og forbedre våre produksjonsprosesser;
  8. kreve den høyeste kvalitetsstandarden fra leverandører;
  9. revidere våre prosjektstyringsmetoder og-verktøy kontinuerlig;
  10. analysere klager og arbeide mot å løse dem.

Bare ved å fokusere all vår oppmerksomhet på kvalitet vi har fått våre kunders tillit og respekt. Det er grunnlaget for vår virksomhet.

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018