Bygninger laget av standard moduler

Selvstendige konfigurasjonsmoduler som er enkle å montere

Originale bygninger transportert sammensatt eller i deler

Bygninger av tre moduler