Bygninger laget av standard moduler

Selvstendige konfigurasjonsmoduler som er enkle å montere

Bygninger av tre moduler

Originale bygninger transportert sammensatt eller i deler